Veiligheid & voordelen van de Qthuis-app

Langer zelfstandig blijven wonen en het vergroten van de veiligheid met de Qthuis-app

Een ongeluk zit in een klein hoekje, dat geldt voor iedereen, maar zeker als je wat ouder wordt, kunnen de consequenties groot zijn. Over het algemeen is deze groep mensen nog energiek en fit, maar een eenvoudige manier om bij een ongelukkige val direct hulp in te schakelen, zorgt voor meer rust. Bovendien is het fijn dat er iedere dag een controlemoment is, waardoor directe naasten zoals familieleden of mantelzorgers weten dat alles goed gaat.

Met de Qthuis-app kan de gebruiker gemakkelijk hulp inschakelen door middel van een stemcommando via een slimme speaker. Ideaal voor de ouderen van nu, maar zeker ook voor mensen met een fysieke beperking. De namen en e-mailadressen van de naasten worden ingevoerd in de Qthuis-app bij installatie. Bij een hulpvraag gaat er automatisch een e-mail (of aanvullend een SMS-bericht) naar de opgegeven contactpersonen.

Daarnaast is het ook mogelijk om een dagelijkse controle in te stellen. De gebruiker geeft iedere dag aan dat alles goed gaat, en wanneer er niets wordt gemeld, ontvangen de contactpersonen een melding zodat er poolshoogte genomen moet worden. Een geruststellende gedachte voor zowel de gebruiker als de directe naaste(n).

De voordelen op rij:

  • Maakt zelfstandig thuiswonen gemakkelijker

  • Schakel snel hulp in door middel van een stemcommando

  • Contactpersonen worden bij een calamiteit direct ingelicht

  • Veilig gevoel door controlemomenten

Wilt u meer weten over de Qthuis-app?

Laat het ons weten en wij nemen direct contact met u op.